Byggnader

Gårdens byggnader

Byggnaderna 1-5, 7-8, 12 och 15 tillhör den ursprungliga gården övriga är hitflyttade.

1. PARSTUGA, boningshus från 1780 I dagligstugan (vinterstugan) visas en väl bibehållen boendemiljö från 1800-talet, i helgdagsstugan (sommarstugan) en mer sparsam möblering. Vid en renovering i slutet av 1800-talet revs dalmålningar målade 1812 på papp ner och förvisades till gårdens källarstuga som takisolering. Resten av dessa målningar pryder i dag åter väggarna i sommarstugan.

2 Loftbod, dubbelloft med två rum i vardera planet uppfört 1780. På nedre våningen förvarades vanligen matvaror, på den övre finns svalgång, klädkammare och ett loftrum med sovplatser som användes sommartid.

3 Kornlada, 1780 Här förvarades de otröskade sädeskärvarna och här tröskade man före jul. Tröskvandringen (ej komplett) flyttades hit från Hedens by på 1960-talet.

4 Lada, vedbod uppförd före 1780.

5 Foderlada, 1780, hö- och foderförvaring åt kreaturen.

6 Ladugård, fjös, från 1800-talet. Hitflyttat från Samilsgården i Husom. Murstock med så kallad “lassepipa“, en hög, smal skorstenspipa av sandstenshällar hopfogade av järnstenar. Piporna byggdes av Ris Lars Larsson (1829-1904), därav namnet I en pannmur – inmurad gjutjärnspanna rymmande 100 liter – koktes lag som djuren åt. Ifjöset kunde man även arbeta, t ex spinna ullen till garn, och övernatta.

7 Stall med lider och dass kammor, 1780.

8 Matbod med källare, 1780. Källarsvalen är rekonstruerad av gammalt timmer.

9 Loftbod, dubbelloft, Hagaloftet dendrokronologiskt daterat till 1509-10. Kommer ursprungligen från en av Hagagårdarna i Rissätra, den s k Mitt-i-Hagen eller Springfeldtgården. Flyttades 1943 till Limedsforsen innan det 1970 fick sin plats här på gården. Klart medeltida drag är rännknuten med långa halsningar, diagonalmönstrade dörrar med gotiska lås och magiska skyddsbränningar på insidan. Skyddstecken av senare datum, kristna kors och liknande, sitter alltid på utsidan av en byggnad, vanligen ovanför en dörr.

10 Loftbod med portlider, 1796, hitflyttad från Grindgården i Tandö 1961. Består av fem loftrum, där bl a Mill Märta Olssons minnesrum och 1600-talsrummet inryms.

11 Torkstuga, 1800-tal, flyttat från morskgården i Rissätra 1978. Användes främst till att torka säden före tröskningen. Gråstensugn mitt på golvet.

12 Sommarladugård, 1780 sommarfjös med ovanligt välbevarad interiör. Här hölls kreaturen om våren före buffringen till sätern. Även under slåttertiden flyttades djuren hem hit.

13 Smedja med kolhus, 1800, hitflyttad från Torgås 1962.

14 Fornstugan, parstuga i storformat, uppfördes 1909 som hembygdsmuseum nära Lima kyrka och flyttades hit 1970. Morderniserad och nyttjad som serverings- och samlingslokal.

 

Rulla till toppen