Hembygdsgårdens tillkomst och utveckling

Lima Hembygdsförening bildades år 1909, samma år byggdes Fornstugan i Lima kyrkby. Fornstugan flyttades till Hembygdsgården- Västagården år 1970. Västagården grundades år 1780 av Västa Lars Olsson född 1754. Gården fanns i samma släkt fram till 1952.

År 1953
Brus Bertil Olsson *1912 +2001, Risheden, förtjänar att omnämnas i detta sammanhang eftersom han var en av dem som bidrog till att Lima fick en hembygdsgård genom att till Lima Kommun år 1953 försälja Västagården, som då var i hans ägo. Priset var skäligt, 15 000 kronor för husen och därmed följande mark ner till Nässjön. Tillsammans med Strand Gustav Perssons skänkta inventarier i mängder blev detta starten till Lima Hembygdsgård.

Västagårdens ursprungliga antal byggnader var 11 st. Senare har gården utökats med donerade hus. Totalt på Västagården finns nu 23 byggnader. Vidare har Hembygdsföreningen Fäbodstället Tandberget med åtta byggnader, övriga byggnader och anläggningar i varierande form är spridda i bygden.

(text, Lars-Axel M.)

Rulla till toppen